Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
3 / 2018 privind convocarea Consiliului Local Bozioru, Judetul Buzau, in sedinta de indata pe data de 10.01.2018, orele 1000 2018-01-09
1 / 2018 pentru delegarea indeplinirii atributiilor de secretar al Comunei Bozioru, Judetul Buzau, d-lui Fofirca-Logofatu Florin, referent superior in cadrul aparatului propriu al primarului comunei Bozioru, pana la ocuparea acestei functii publice 2018-01-03
229 / 2011 Privind aprobarea Graficului cu planificarea concediilor de odihna pentru anul 2012 ale personalului din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bizoru, Judetul Buzau 2011-12-27
196 / 2011 Privind numirea comisiei de inventariere a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar proprietatea Comunei Bozioru, Judetul Buzau 2011-11-28
175 / 2011 Privind desemnarea persoanelor imputernicite sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni in temeiul H.G. nr. 1502/2009 2011-10-18
149 / 2011 Privind aprobarea transferului sumei de 54.000 lei din trim.IV in trim.III in cadrul capitolului ,,Invatamant-Cheltuieli de personal\'\' 2011-08-22
146 / 2011 Privind organizarea, conducerea si tinerea la zi a Registrului de evidenta a zilierilor 2011-08-08
145 / 2011 Privind delegarea unor atributiuni Viceprimarului Comunei Bozioru 2011-07-29
129 / 2011 Privind desemnarea persoanei cu gestionarea tabelelor cu beneficiarii programului PEAD-2011 2011-07-22
115 / 2011 Privind aprobarea transferului sumei de 29.000 lei din trim.III in trim I, in cadrul capitolului ,,Invatamant-cheltuieli de personal\'\' 2011-06-10
2 / 2011 Privind stabilirea clasei si a coeficientului de salarizare precum si indemnizatiei lunare a Primarului Comunei Bozioru 2011-01-28
3 / 2011 Privind stabilirea clasei si a coeficientului de salarizare precum si a indemnizatiei lunare a Viceprimarului 2011-01-28
4 / 2011 Privind reincadrarea d-rei Andrei-Gabriela in functia de contractuala de executie 2011-01-28
5 / 2011 Privind reincadrarea d-nei Buduianu Liliana in functia publica de executie, de referent grad profesional superior, gradatia 4 2011-01-28
6 / 2011 Privind reincadrarea d-lui Buduianu Nicolae in functia publica de executie, de referent grad profesional superior, gradatia 4 2011-01-28
Înapoi