Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
73 / 2018 privind aprobarea modificarii membrilor familiei Grigore Mirela 2018-05-31
72 / 2018 privind incetarea dreptului la ajutorului social familiei Tarcoci Eugen 2018-05-31
71 / 2018 privind suspendarea din plata a dosarului la ajutorului social familiei Mirica Irinel 2018-05-31
70 / 2018 privind incetarea dreptului la ajutorului social familiei Began Ion Vasile 2018-05-31
69 / 2018 privind acordarea ajutorului social famieliei Onel Irinel 2018-05-31
68 / 2018 privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Stoian Gavril Gabita 2018-05-31
67 / 2018 privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Tarcoci Eugen 2018-05-31
66 / 2018 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei Grigore Mirela 2018-05-31
65 / 2018 privind delegarea dlui. Buduianu Nicolae, referent superior in cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bozioru pentru comunicarea notificarilor catre SPRPCIV Buzau cu scoaterea din evidenta a autovehiculelor de pe raza UAT comuna Bozioru 2018-05-31
64 / 2018 privind delegarea dnei.Radu Anica, referent in cadul aparatului propriu al Primarului comunei Bozioru in calitate de persoana imputernicita pentru inlocuirea casierului institutiei pe perioada cat acesta se afla in concediul de odihna, concediu medical, urmeaza cursuri de perfectionare, se afla in deplasare sau participa la instruiri 2018-05-31
63 / 2018 privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la nivelul UAT comuna Bozioru, jud. Buzau 2018-05-24
62 / 2018 privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap d-nei Agapie Iulia 2018-05-24
61 / 2018 privind delegarea unor atributiuni Viceprimarului comunei Bozioru 2018-05-24
60 / 2018 privind convocarea Consiliului local Bozioru, jud. Buzau, in sedinta ordinara pe data de 24.05.2018, orele 8:30 2018-05-14
59 / 2018 privind desemnarea d-lui Andrei Florentin, referent in cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bozioru, in calitate de persoana imputernicita pentru incasarea taxei de vizitare a obiectivelor turistice "Vestigiile rupestre - Nucu" 2018-04-27
Înapoi