Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
125 / 2018 privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Vasile Despina-Adelina - consilier personal al Primarului comunei Bozioru, jud. Buzau 2018-10-09
124 / 2018 privind aprobarea stimulentului educational acordar sub forma de tichete sociale pentru gradinita beneficiarilor din comuna Bozioru, jud. Buzau 2018-10-02
123 / 2018 privind organizarea licitatie publice cu strigare pentru inchirierea unui bun imobil aflat in domeniul privat al comunei Bozioru - Cladire chiosc sat Bozioru 2018-09-28
122 / 2018 pentru desemnarea comisiei de predare a gestiunii serviciului de apa al comunei Bozioru catre Operatorul Regional SC Compania de Apa SA Buzau 2018-09-28
121 / 2018 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 2018-09-28
120 / 2018 privind modificarea cunatumului ajutorului social acordat familiei Vasile Aurelian 2018-09-28
119 / 2018 privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Anghel Ion Mihai 2018-09-28
118 / 2018 privind modificarea cunatumului alocatiei pentru sustinerea familiei Vasilie Aurelian 2018-09-28
117 / 2018 privind modificarea cunatumului alocatiei pentru sustinerea familiei Pavel Cristinel 2018-09-28
116 / 2018 privind modificarea membrilor si cunatumul alocatiei pentru sustinerea familiei Pavel Elena 2018-09-28
115 / 2018 privind modificarea membrilor beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei Ciresoiu Adrian 2018-09-28
114 / 2018 privind suspendarea platii dosarului de ajutor social al familiei Stanciu Vasile 2018-09-28
113 / 2018 privind delimitarea si stabilirea sectiilor de votare din comuna Bozioru 2018-09-24
112 / 2018 privind convocarea Consiliului local Bozioru, jud. Buzau, in sedinta extraordinara pe data de 26.09.2018, orele 9:30 2018-09-24
111 / 2018 privind desemnarea d-lui Fofirca-Logofatu Florin, referent superior in cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bozioru, in calitate de reprezentant al UAT Bozioru in comisia de receptie la terminarea lucrarilor la lucrarea "Interventie de urgenta pentru diminuarea efectelor produse de alunecarea de teren ce a afectat platforma drumului pe DJ203L, km34+260, sat Bozioru, com. Bozioru, jud. Buzau" 2018-09-21
Înapoi