Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
65 / 2018 privind delegarea dlui. Buduianu Nicolae, referent superior in cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bozioru pentru comunicarea notificarilor catre SPRPCIV Buzau cu scoaterea din evidenta a autovehiculelor de pe raza UAT comuna Bozioru 2018-05-31
64 / 2018 privind delegarea dnei.Radu Anica, referent in cadul aparatului propriu al Primarului comunei Bozioru in calitate de persoana imputernicita pentru inlocuirea casierului institutiei pe perioada cat acesta se afla in concediul de odihna, concediu medical, urmeaza cursuri de perfectionare, se afla in deplasare sau participa la instruiri 2018-05-31
63 / 2018 privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la nivelul UAT comuna Bozioru, jud. Buzau 2018-05-24
62 / 2018 privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap d-nei Agapie Iulia 2018-05-24
61 / 2018 privind delegarea unor atributiuni Viceprimarului comunei Bozioru 2018-05-24
60 / 2018 privind convocarea Consiliului local Bozioru, jud. Buzau, in sedinta ordinara pe data de 24.05.2018, orele 8:30 2018-05-14
59 / 2018 privind desemnarea d-lui Andrei Florentin, referent in cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bozioru, in calitate de persoana imputernicita pentru incasarea taxei de vizitare a obiectivelor turistice "Vestigiile rupestre - Nucu" 2018-04-27
58 / 2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Ciresoiu Adrian 2018-04-27
57 / 2018 privind suspendarea din plata a dosarului de ajutor social al familiei Stoian Gheorghe 2018-04-27
56 / 2018 privind suspendarea din plata a dosarului de ajutor social al familiei Oprea Viorel 2018-04-27
55 / 2018 privind suspendarea din plata a dosarului de ajutor social al familiei Berbec Ion 2018-04-27
54 / 2018 privind incetarea dreptului la ajutorului social familiei Beganu Ion 2018-04-27
53 / 2018 privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap d-lui Ilie Ion 2018-04-27
52 / 2018 privind stabilirea modalitatii de recuperare a zilei libere de 30 aprilie 2018 2018-05-24
51 / 2018 privind convocarea Consiliului local Bozioru, jud. Buzau, in sedinta extraordinara pe data de 26.04.2018, orele 8:00 2018-04-24
Înapoi