Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
39 / 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 2019-11-21
38 / 2019 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Bozioru este membru asociat 2019-11-21
37 / 2019 privind transformarea postului, in vederea promovarii angajatului pe functia contractuala, in grad sau treapta profesionala imediat superior, aprobarea Organigramei si Statului de functii , completarea Anexei nr.1 si 2 la HCL Bozioru nr. 30/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bozioru, jud. Buzau 2019-11-21
36 / 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza adminsitrativ teritoriala a comunei Bozioru 2019-11-21
35 / 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 2019-10-01
34 / 2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, jud. Buzau 2019-10-01
33 / 2019 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare directa a terenurilor din domeniul privat al comunei Bozioru 2019-09-11
32 / 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 2019-09-11
31 / 2019 privind reorganizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bozioru, jud. Buzau pentru anul scolar 2019-2020 si pentru anul scolar 2020-2021 2019-08-27
30 / 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 2019-08-27
29 / 2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si nota conceptuala pentru proiectul de investitii "Amenajare parcare sat Izvoarele" 2019-08-27
28 / 2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si nota conceptuala pentru proiectul de investitii "Amenajare si asfaltare DC78 Ulmet" 2019-08-27
27 / 2019 privind aprobarea completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Bozioru cu o suprafata de teren situata in satul Bozioru, com. Bozioru 2019-08-01
26 / 2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru 2019-08-01
25 / 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 2019-08-01
Înapoi