Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2019 privind aprobarea participării comunei Bozioru prin Consiliul local, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, PROGAZ BUZĂU 2020” 2019-04-24
15 / 2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 2019-04-18
14 / 2019 privind neasumarea responsabilitatii UAT comuna Bozioru a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli a Romaniei in perioada 2017-2023 2019-04-18
13 / 2019 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 2019-04-18
12 / 2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in anul 2019 2019-04-18
11 / 2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Bozioru, jud. Buzau pentru perioada 2019-2023 2019-04-18
10 / 2019 privind completarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Bozioru 2019-04-18
9 / 2019 privind validarea mandatului unui consilier local 2019-04-18
8 / 2019 privind completarea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Bozioru 2019-04-18
7 / 2019 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie a unui mandat de consilier local 2019-04-18
6 / 2019 privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comunei Bozioru 2019-03-28
5 / 2019 privind aprobarea modificarii statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru 2019-03-28
4 / 2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru 2019-02-22
3 / 2019 privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bozioru, jud. Buzau pentru anul scolar 2019-202 2019-02-22
2 / 2019 privind aprobarea revocarii HCL nr. 14/13.07.2018 privind aprobarea inchirierii unui spatiu societatii comerciale SC Lorena Farm SRL, in vederea deschiderii unui punct farmaceutic in localitate precum si a HCL nr. 18/03.09.2018 privind aprobarea inchirierii unui spatiu SC NICOMART PRIN TEAM SRL Buzau, in incinta dispensarului uman din localitate in vederea deschiderii unui punct de lucru 2019-02-14
Înapoi