Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2018 privind aprobarea consumului de carburanti a parcului auto propietatea UAT Bozioru precum si a taxei speciale de inchiriere a acestora 2018-06-28
11 / 2018 privind instituirea taxei de vizitare a "Sitului cu trovanti - Babele de la Ulmet" din localitate 2018-06-28
10 / 2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2017 2018-05-24
9 / 2018 privind instituirea taxei de vizitare a monumentelor istorice din localitate 2018-05-24
8 / 2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018 2018-04-26
7 / 2018 privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al UAT comuna Bozioru, jud. Buzau 2018-04-12
6 / 2018 privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului Roman in domeniul privat al UAT Comuna Bozioru, jud. Buzau 2018-03-12
5 / 2018 privind stabilirea unor restrictii de tonaj 2018-03-12
4 / 2018 privind utilizarea excedentului bugetar existent la data de 31.12.2017 2018-02-16
3 / 2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 2018-02-16
2 / 2018 privind aprobarea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 2018-01-25
1 / 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 2018-01-10
36 / 2017 privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Bozioru, Judetul Buzau pentru anul scolar 2018-2019 2017-12-29
35 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judetul Buzau 2017-12-29
34 / 2017 privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRARI SI ACTIUNI ce se vor realiza in anul 2018 cu forta de munca formata din beneficiarii Legii nr.416/2001 2017-12-29
Înapoi