Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2019 privind reorganizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bozioru, jud. Buzau pentru anul scolar 2019-2020 si pentru anul scolar 2020-2021 2019-08-27
30 / 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 2019-08-27
29 / 2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si nota conceptuala pentru proiectul de investitii "Amenajare parcare sat Izvoarele" 2019-08-27
28 / 2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si nota conceptuala pentru proiectul de investitii "Amenajare si asfaltare DC78 Ulmet" 2019-08-27
27 / 2019 privind aprobarea completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Bozioru cu o suprafata de teren situata in satul Bozioru, com. Bozioru 2019-08-01
26 / 2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru 2019-08-01
25 / 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 2019-08-01
24 / 2019 privind utilizarea din excedentul bugetar existent la data de 31.12.2018 a sumei de 225.150lei pentru implementarea proiectului "Amenajare teren pentru agrement multisport - Bozioru" 2019-07-22
23 / 2019 privind delegarea serviciului public de salubrizare a comunei Bozioru, jud. Buzau 2019-07-22
22 / 2019 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM SA, plata comisionului de garantare si valoarea proiectului integrat finantat prin Masura 19.2 al comunei Bozioru 2019-06-24
21 / 2019 privind organizarea Structurii comunitare consultative pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2019-06-24
20 / 2019 privind aprobarea Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor 2019-06-24
19 / 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2018 2019-05-21
18 / 2019 privind completarea Anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 30/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bozioru, jud. Buzau 2019-05-21
17 / 2019 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii deosebite stabilite prin HCL, conform HG nr. 50/2011 pentru Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 2019-05-21
Înapoi