Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
6 / 2014 privind aprobarea instrumentarii si derularii unui Proiect de investitii in cadrul POR, Axa prioritara 3, Domeniul Major de Interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua 2014-03-26
5 / 2014 privind aprobarea incheierii unui contract de dirigentie de santier pentru investitia ,,Centru local de informare turistica” promovata in cadrul PNDR, Masura 313 2014-03-26
4 / 2014 privind stabilirea suprafetelor de pasune si faneata proprietate ale localitatii pentru care se va depune Cererea unica de plata pe suprafata pentru campania 2014 2014-03-28
3 / 2014 privind aprobarea instrumentarii si derularii proiectului Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronica a registrului agricol si a altor activitati specifice in Judetul Buzau 2014-02-26
2 / 2014 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014 2014-02-05
1 / 2014 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2013 2014-02-05
43 / 2013 Aprobarea Planului de achizitii publice pentru anul 2014 2013-12-24
42 / 2013 Aprobrea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 2013-12-24
41 / 2013 Aprobarea cheltuirii sumelor de bani din contul 5004 – Sume provenite din subventii APIA 2013-12-24
40 / 2013 Rectificarea bugetului local al comunei Bozioru pentru anul 2013 2013-12-24
39 / 2013 Aprobarea instrumentarii si derularii Proiectului ,,Achizitie buldoexcavator si echipamente aferente pentru deservirea serviciilor publice locale din Comuna Bozioru, judetul Buzau” finantat prin Masura 413-322 - ,,Renovarea si dezvoltarea satelor” promovata in cadrul GAL ,,Colinele Buzaului” 2013-11-29
37 / 2013 Aprobarea incheierii unui contract cu o firma specializata pentru realizarea investitiei ,,Reparatii capitale mijloc fix – proiectare si executie” si completarea ,,Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2013” 2013-11-29
36 / 2013 Rectificarea bugetului local al comunei Bozioru pentru anul 2013. 2013-11-29
35 / 2013 Rectificarea bugetului local al comunei Bozioru pentru anul 2013 2013-10-31
27 / 2013 Rectificarea bugetului local al comunei Bozioru pentru anul 2013 2013-09-26
Înapoi