Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2013 Rectificarea bugetului local al comunei Bozioru pentru anul 2013 2013-12-24
39 / 2013 Aprobarea instrumentarii si derularii Proiectului ,,Achizitie buldoexcavator si echipamente aferente pentru deservirea serviciilor publice locale din Comuna Bozioru, judetul Buzau” finantat prin Masura 413-322 - ,,Renovarea si dezvoltarea satelor” promovata in cadrul GAL ,,Colinele Buzaului” 2013-11-29
37 / 2013 Aprobarea incheierii unui contract cu o firma specializata pentru realizarea investitiei ,,Reparatii capitale mijloc fix – proiectare si executie” si completarea ,,Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2013” 2013-11-29
36 / 2013 Rectificarea bugetului local al comunei Bozioru pentru anul 2013. 2013-11-29
35 / 2013 Rectificarea bugetului local al comunei Bozioru pentru anul 2013 2013-10-31
27 / 2013 Rectificarea bugetului local al comunei Bozioru pentru anul 2013 2013-09-26
22 / 2013 Aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru 2013-07-31
21 / 2013 Rectificarea bugetului local al comunei Bozioru pentru anul 2013 2013-07-31
16 / 2013 Aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local Bozioru nr.27/2012 2013-05-30
15 / 2013 Aproberea inchirierii unui suprafete de teren din domeniul privat al localitatii 2013-05-30
14 / 2013 Aprobarea Regulamentului – cadru referitor la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru vânzarea sau inchirierea bunurilor imobile aparţinând domeniului privat proprietatea comunei Bozioru 2013-05-30
12 / 2012 Privind rectificarea bugetului local 2012-04-26
10 / 2012 Privind aprobarea aderarii Comunei Bozioru la Parteneriatul Public - Privat de dezvoltare subregionala denumit Grupul de Actiune Locala - Colinele Buzaului 2012-03-30
4 / 2012 Privind asocierea CL Bozioru si CL Cozieni in vederea constituirii comisiei de disciplina 2012-01-31
3 / 2012 Privind aprobarea Planului Anual de Lucrari si Actiuni ce se vor realiza cu forta de munca formata in cadrul legii 416/2001 2012-01-31
Înapoi