Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2012 Privind aprobarea aderarii Comunei Bozioru la Parteneriatul Public - Privat de dezvoltare subregionala denumit Grupul de Actiune Locala - Colinele Buzaului 2012-03-30
4 / 2012 Privind asocierea CL Bozioru si CL Cozieni in vederea constituirii comisiei de disciplina 2012-01-31
3 / 2012 Privind aprobarea Planului Anual de Lucrari si Actiuni ce se vor realiza cu forta de munca formata in cadrul legii 416/2001 2012-01-31
2 / 2012 Privind aprobarea chetuirii de bani din contul 5004 - sume provenite din subventii APIA 2012-01-31
1 / 2012 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2012 2012-01-31
38 / 2011 Privind aprobarea "Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2012" 2011-12-30
37 / 2011 Privind stabilirea cuantumului impozitelor și taxelor 2011-12-30
36 / 2011 Privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern 2011-11-30
32 / 2011 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011 2011-11-30
30 / 2011 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011 2011-10-20
29 / 2011 Privind aprobarea cheltuielii sumei 2011-10-07
23 / 2011 Privind aprobarea reorganizării și funcționării rețelei școlare la nivelul comunei Bozioru 2011-08-31
21 / 2011 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 2011-07-29
19 / 2011 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011 2011-06-17
15 / 2011 Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2010 2011-05-31
Înapoi