Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2019 privind utilizarea din excedentul bugetar existent la data de 31.12.2018 a sumei de 225.150lei pentru implementarea proiectului "Amenajare teren pentru agrement multisport - Bozioru" 2019-07-22
23 / 2019 privind delegarea serviciului public de salubrizare a comunei Bozioru, jud. Buzau 2019-07-22
22 / 2019 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM SA, plata comisionului de garantare si valoarea proiectului integrat finantat prin Masura 19.2 al comunei Bozioru 2019-06-24
21 / 2019 privind organizarea Structurii comunitare consultative pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2019-06-24
20 / 2019 privind aprobarea Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor 2019-06-24
19 / 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2018 2019-05-21
18 / 2019 privind completarea Anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 30/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bozioru, jud. Buzau 2019-05-21
17 / 2019 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii deosebite stabilite prin HCL, conform HG nr. 50/2011 pentru Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 2019-05-21
16 / 2019 privind aprobarea participării comunei Bozioru prin Consiliul local, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, PROGAZ BUZĂU 2020” 2019-04-24
15 / 2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 2019-04-18
14 / 2019 privind neasumarea responsabilitatii UAT comuna Bozioru a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli a Romaniei in perioada 2017-2023 2019-04-18
13 / 2019 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 2019-04-18
12 / 2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in anul 2019 2019-04-18
11 / 2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Bozioru, jud. Buzau pentru perioada 2019-2023 2019-04-18
10 / 2019 privind completarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Bozioru 2019-04-18
Înapoi