Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2019 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar aferent anului 2018 al sectiunilor de functionare si dezvoltare, din excedentul bugetului local al comunei Bozioru, jud. Buzau 2019-01-09
33 / 2018 privind aprobarea ,,Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019” 2018-12-21
32 / 2018 privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRARI SI ACTIUNI ce se vor realiza in anul 2019 cu forta de munca formata din beneficiarii Legii nr.416/2001 2018-12-21
31 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 si a unor masuri fiscale in comuna Bozioru 2018-12-21
30 / 2018 privind stabilirea salariilor de baza ale angajatilor aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru pentru anul 2019 2018-12-21
29 / 2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018 2018-12-13
28 / 2018 privind validarea mandatului unui consilier local 2018-12-13
27 / 2018 privind completarea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Bozioru 2018-12-13
26 / 2018 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a unui mandat de consilier 2018-12-13
25 / 2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018 2018-11-29
24 / 2018 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA, plata comisionului de garantare si valoarea proiectului integrat finantat prin Masura 19.2 al comunei Bozioru 2018-11-29
23 / 2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale de la nivelul comunei Bozioru, jud. Buzau 2018-10-29
22 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de Asistenta Sociala organizat la nivelul comunei Bozioru, jud. Buzau 2018-10-29
21 / 2018 privind aprobarea inchirierii unui spatiu in incinta Dispensarului Uman din localitate si a spatiului Cladire chiosc apartinand domeniului public al comunei Bozioru 2018-09-26
20 / 2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018 2018-09-26
Înapoi