Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2017 privind aprobarea ,,Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018” 2017-12-29
32 / 2017 privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Bozioru nr.40/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 si stabilirea unor masuri fiscale pentru anul 2018 in comuna Bozioru 2017-12-29
31 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-12-08
30 / 2017 privind aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal pentru includerea in intravilanul satului Gavanele a suprafetei de 5014 m.p situata in extravilanul satului Gavanele, comuna Bozioru, tarla 11, parcelele 175 – 176, beneficiar Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, in scopul: CONSTRUIRE MANASTIRE „CHINOVIA”, BISERICA SI PAVILION ADMINISTRATIV 2017-11-29
29 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-11-13
28 / 2017 privind completarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local Bozioru nr.16/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judetul Buzau 2017-10-25
27 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-10-11
26 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-09-27
25 / 2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru 2017-09-18
24 / 2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica pentru vanzare a cantitatii de 108 m.c masa lemnoasa din padurea proprietate a localitatii Bozioru 2017-09-18
23 / 2017 privind aprobarea implementarii Proiectului ,,Amenajare teren pentru agreement – multisport Bozioru” finantat prin Masura M7-6B - ,,Investitii pentru dezvoltarea satelor” promovata in cadrul GAL ,,Colinele Buzaului” 2017-09-18
22 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-09-18
21 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-08-25
20 / 2017 privind aprobarea cheltuirii sumei de 40.000 lei din contul de excedent anual al bugetului local 2017-08-25
19 / 2017 privind instituirea taxei de vizitare a monumentelor istorice din localitate 2017-08-22
Înapoi