Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2017 privind aprobarea participarii Comunei Bozioru in calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ BUZĂU 2008” 2017-08-22
17 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Bozioru 2017-07-31
16 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judetul Buzau 2017-07-31
15 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-06-29
14 / 2017 privind aprobarea cheltuirii sumei de 16.000 lei din contul de excedent anual al bugetului local 2017-06-29
13 / 2017 pentru aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Buzau 2009” 2017-05-31
12 / 2017 privind aprobarea participării Comunei Bozioru în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “DEALURILE BUZOIENE ALE MUNTENIEI” 2017-04-17
11 / 2017 privind aprobarea ,,Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Bozioru in anul 2017” 2017-03-28
10 / 2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica pentru vanzare a cantitatii de 84 m.c masa lemnoasa din padurea proprietate a localitatii Bozioru 2017-03-17
9 / 2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a suprafetelor de pajisti permanente apartinand domeniului privat al localitatii situate in extravilanul satului Bozioru 2017-03-17
7 / 2017 privind utilizarea excedentului bugetar existent la data de 31.12.2016 2017-03-17
6 / 2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 2017-03-17
5 / 2017 privind reorganizarea Structurii comunitare consultative pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2017-02-28
4 / 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2016 2017-01-31
3 / 2017 privind aprobarea asocierii Consiliului Local Bozioru cu Consiliul Local Cozieni in vederea constituirii comisiei de disciplina 2017-01-31
Înapoi