Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 2018-02-16
2 / 2018 privind aprobarea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 2018-01-25
1 / 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 2018-01-10
36 / 2017 privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Bozioru, Judetul Buzau pentru anul scolar 2018-2019 2017-12-29
35 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judetul Buzau 2017-12-29
34 / 2017 privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRARI SI ACTIUNI ce se vor realiza in anul 2018 cu forta de munca formata din beneficiarii Legii nr.416/2001 2017-12-29
33 / 2017 privind aprobarea ,,Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018” 2017-12-29
32 / 2017 privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Bozioru nr.40/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 si stabilirea unor masuri fiscale pentru anul 2018 in comuna Bozioru 2017-12-29
31 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-12-08
30 / 2017 privind aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal pentru includerea in intravilanul satului Gavanele a suprafetei de 5014 m.p situata in extravilanul satului Gavanele, comuna Bozioru, tarla 11, parcelele 175 – 176, beneficiar Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, in scopul: CONSTRUIRE MANASTIRE „CHINOVIA”, BISERICA SI PAVILION ADMINISTRATIV 2017-11-29
29 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-11-13
28 / 2017 privind completarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local Bozioru nr.16/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judetul Buzau 2017-10-25
27 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-10-11
26 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-09-27
25 / 2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru 2017-09-18
Înapoi