Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2019 privind validarea mandatului unui consilier local 2019-04-18
8 / 2019 privind completarea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Bozioru 2019-04-18
7 / 2019 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie a unui mandat de consilier local 2019-04-18
6 / 2019 privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comunei Bozioru 2019-03-28
5 / 2019 privind aprobarea modificarii statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru 2019-03-28
4 / 2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru 2019-02-22
3 / 2019 privind organizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bozioru, jud. Buzau pentru anul scolar 2019-202 2019-02-22
2 / 2019 privind aprobarea revocarii HCL nr. 14/13.07.2018 privind aprobarea inchirierii unui spatiu societatii comerciale SC Lorena Farm SRL, in vederea deschiderii unui punct farmaceutic in localitate precum si a HCL nr. 18/03.09.2018 privind aprobarea inchirierii unui spatiu SC NICOMART PRIN TEAM SRL Buzau, in incinta dispensarului uman din localitate in vederea deschiderii unui punct de lucru 2019-02-14
1 / 2019 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar aferent anului 2018 al sectiunilor de functionare si dezvoltare, din excedentul bugetului local al comunei Bozioru, jud. Buzau 2019-01-09
33 / 2018 privind aprobarea ,,Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019” 2018-12-21
32 / 2018 privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRARI SI ACTIUNI ce se vor realiza in anul 2019 cu forta de munca formata din beneficiarii Legii nr.416/2001 2018-12-21
31 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 si a unor masuri fiscale in comuna Bozioru 2018-12-21
30 / 2018 privind stabilirea salariilor de baza ale angajatilor aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru pentru anul 2019 2018-12-21
29 / 2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018 2018-12-13
28 / 2018 privind validarea mandatului unui consilier local 2018-12-13
Înapoi