Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2017 privind aprobarea participării Comunei Bozioru în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “DEALURILE BUZOIENE ALE MUNTENIEI” 2017-04-17
11 / 2017 privind aprobarea ,,Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Bozioru in anul 2017” 2017-03-28
10 / 2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica pentru vanzare a cantitatii de 84 m.c masa lemnoasa din padurea proprietate a localitatii Bozioru 2017-03-17
9 / 2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a suprafetelor de pajisti permanente apartinand domeniului privat al localitatii situate in extravilanul satului Bozioru 2017-03-17
7 / 2017 privind utilizarea excedentului bugetar existent la data de 31.12.2016 2017-03-17
6 / 2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 2017-03-17
5 / 2017 privind reorganizarea Structurii comunitare consultative pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2017-02-28
4 / 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2016 2017-01-31
3 / 2017 privind aprobarea asocierii Consiliului Local Bozioru cu Consiliul Local Cozieni in vederea constituirii comisiei de disciplina 2017-01-31
2 / 2017 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al U.A.T. Comuna Bozioru, judetul Buzau 2017-01-12
1 / 2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Bozioru pe anul 2016, din excedentul bugetar al bugetului local, cu suma de 355.668,9 lei 2017-01-12
38 / 2016 privind stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale precum si a unor masuri fiscale pentru anul 2017 in comuna Bozioru 2016-12-29
37 / 2016 privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRARI SI ACTIUNI ce se vor realiza in anul 2017 cu forta de munca formata din beneficiarii Legii nr.416/2001 2016-12-29
36 / 2016 privind aprobarea ,,Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017” 2016-12-28
35 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-12-28
Înapoi