Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
28 / 2017 privind completarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local Bozioru nr.16/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judetul Buzau 2017-10-25
27 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-10-11
26 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-09-27
25 / 2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru 2017-09-18
24 / 2017 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica pentru vanzare a cantitatii de 108 m.c masa lemnoasa din padurea proprietate a localitatii Bozioru 2017-09-18
23 / 2017 privind aprobarea implementarii Proiectului ,,Amenajare teren pentru agreement – multisport Bozioru” finantat prin Masura M7-6B - ,,Investitii pentru dezvoltarea satelor” promovata in cadrul GAL ,,Colinele Buzaului” 2017-09-18
22 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-09-18
21 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-08-25
20 / 2017 privind aprobarea cheltuirii sumei de 40.000 lei din contul de excedent anual al bugetului local 2017-08-25
19 / 2017 privind instituirea taxei de vizitare a monumentelor istorice din localitate 2017-08-22
18 / 2017 privind aprobarea participarii Comunei Bozioru in calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ BUZĂU 2008” 2017-08-22
17 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Bozioru 2017-07-31
16 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judetul Buzau 2017-07-31
15 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 2017-06-29
14 / 2017 privind aprobarea cheltuirii sumei de 16.000 lei din contul de excedent anual al bugetului local 2017-06-29
Înapoi