Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
34 / 2016 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al U.A.T. Comuna Bozioru, judetul Buzau 2016-12-21
33 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-12-21
32 / 2016 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru 2016-11-16
31 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-11-16
30 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-10-13
29 / 2016 privind stabilirea pretului de vanzare a tiglei ceramice rezultate din demolarea CAP Bozioru 2016-09-29
28 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-09-29
27 / 2016 privind aprobarea cheltuirii sumei de 135.000 lei din contul de excedent anual al bugetului local 2016-09-29
26 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-09-20
25 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-08-29
24 / 2016 privind aprobarea cheltuirii sumei de 20.000 lei din contul de excedent anual al bugetului local 2016-08-29
23 / 2016 privind reorganizarea unitatii locale de sprijin antiepizootic 2016-07-28
22 / 2016 privind reorganizarea Structurii comunitare consultative pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2016-07-28
21 / 2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Bozioru in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Bozioru 2016-07-28
20 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Bozioru 2016-07-28
Înapoi