Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2017 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al U.A.T. Comuna Bozioru, judetul Buzau 2017-01-12
1 / 2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Bozioru pe anul 2016, din excedentul bugetar al bugetului local, cu suma de 355.668,9 lei 2017-01-12
38 / 2016 privind stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale precum si a unor masuri fiscale pentru anul 2017 in comuna Bozioru 2016-12-29
37 / 2016 privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRARI SI ACTIUNI ce se vor realiza in anul 2017 cu forta de munca formata din beneficiarii Legii nr.416/2001 2016-12-29
36 / 2016 privind aprobarea ,,Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017” 2016-12-28
35 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-12-28
34 / 2016 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al U.A.T. Comuna Bozioru, judetul Buzau 2016-12-21
33 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-12-21
32 / 2016 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru 2016-11-16
31 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-11-16
30 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-10-13
29 / 2016 privind stabilirea pretului de vanzare a tiglei ceramice rezultate din demolarea CAP Bozioru 2016-09-29
28 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-09-29
27 / 2016 privind aprobarea cheltuirii sumei de 135.000 lei din contul de excedent anual al bugetului local 2016-09-29
26 / 2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016-09-20
Înapoi