Secretar

 

Nume și prenume: DUMITRESCU DAN - NICOLAE

 • Adresa: com. Bozioru, jud. Buzău, România
 • Telefon:  0238-523 040 - acasă, 0238-523 036 - serviciu, 0764-855 833 - mobil 
 • E-mail: dan_dumitrescu@live.com
 • Naţionalitate: romana
 • Data naşterii: 20.VI.1979

 

Experienţă profesională

 • 26.05.2009 - prezent: Secretar, Primăria Comunei Bozioru
 • 01.10.2005 - 25.05.2009: Consilier juridic, Primăria Comunei Bozioru
 • 01.08.2004 - 24.02.2005: Secretar, Primăria Comunei Bozioru
 • 26.09.2003 - 01.08.2004: Consilier juridic, Primăria Comunei Bozioru
 • 16.06.2003 - 16.09.2003: Referent debutant, Primăria Comunei Bozioru

 

Educație și formare

 • 01.11.2010 - prezent: ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE - Facultatea de Administraţie Publică, studii masterale: "Managementul sectorului public"
 • 15.02.2009 - 20.02.2009: INSTITUŢIA PREFECTULUI BUZĂU și Asociaţia ForDA: "Tehnica participării publice și dezvoltare comunitară"
 • 17.09.2007 - 21.09.2007: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ - Centrul Național de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă: "Managementul Situaţiilor de Urgenţă"
 • 15.11.2006 - 19.11.2006: INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAŢIE - Centrul Regional de Formare Continuă Călăraşi: "Noutăţi legislative în domeniul achiziţiilor publice și finanţelor publice locale "
 • 24.02.2005 - 18.08.2005: CENTRUL DE PREGĂTIRE MONTANA Predeal: "Curs formare ofiţeri - suboţiteri în rezervă"
 • 01.11.2004 - 04.11.2004: INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE - Centrul Regional de Formare Continuă Călărași: "Evidenţa informatizată a persoanei și activităţi specifice acesteia"
 • 10.11.2003 - 21.11.2003: INSPECŢIA MUNCII - Centrul de Pregătire și Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii: "Securitate și sănătate în muncă"
 • 01.10.1998 - 15.06.2002: UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREŞTI: Facultatea de Drept, specializarea ştiinţe juridice

 

Limbi străine cunoscute

 •  limba engleză: excelent (citit, scris, vorbit)
 •  limba franceză: bine (citit, scris, vorbit)

 

Aptitudini și competenţe sociale

 • adaptare la concepţia de alternative de schimbare sau de soluţii noi
 • abilităţi de comunicare
 • abilităţi de lucru cu publicul
 • capacitate de evitare sau aplanare a stărilor conflictuale
 • adaptabilitate ridicată la situaţii neprevăzute

 

Aptitudini și competențe organizatorice

 • abilităţi de concepţie
 • abilităţi de analiză și sinteză a informaţiilor în vederea pregătirii sau luării deciziilor 
 • grad ridicat de rezistenţă la stres și la lucru peste program
 • eficienţă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a lucrărilor în termene stabilite

 

Aptitudini și competenţe tehnice

 • utilizare PC: Windows '98, XP și MS Office 2003

 

Permis de conducere: categoria B, obţinut din anul 2000

Înapoi