Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
98 / 2020 Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna AUGUST 2020 2020-08-25
97 / 2020 Privind aprobarea listelor finale, cu elevii cei mai defavorizaţi, care beneficiază de sprijin educaţional, pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, de pe raza U.A.T. Bozioru 2020-08-25
95 / 2020 Privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei ,,AMENAJARE PARC SCĂENI” 2020-08-18
94 / 2020 Privind modificarea aparatului tehnic auxiliar care îşi va desfăşura activitatea pe lângă Biroul Electoral de Cuircumscripţie al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 2020-08-11
93 / 2020 privind constituirea Comisiei de cercetare a evenimentului rutier produs în data de 07 august 2020, de evaluare şi de recuperare a pagubelor autoturismului proprietatea Primăriei Bozioru: BZ-15-BOZ 2020-08-10
92 / 2020 Privind aprobarea listei cu persoanele defavorizate care vor beneficia de Tichete sociale pe suport electronic, pentru mese calde 2020-08-10
91 / 2020 Privind desemnarea aparatului tehnic auxiliar care îşi va desfăşura activitatea pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 2020-08-07
90 / 2020 privind constituirea Comisiei speciale de inventariere şi actualizare a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Comunei Bozioru, judeţul Buzău 2020-08-07
87 / 2020 Privind acordarea indemnizaţiei d-lui ANGHEL ION MIHAI, pentru persoana cu handicap grav ANGHEL SORIN 2020-07-28
86 / 2020 Privind acordarea indemnizaţiei d-nei ANDREI CĂTĂLINA, pentru persoana cu handicap grav ANDREI DANIELA 2020-07-28
85 / 2020 Privind încetarea indemnizaţiei acordată d-nei ANDREI CĂTĂLINA, pentru persoana cu handicap grav ANDREI DANIELA 2020-07-28
84 / 2020 Privind încetarea indemnizaţiei acordată d-lui ANGHEL ION-MIHAI, pentru persoana cu handicap grav ANGHEL SORIN 2020-07-28
83 / 2020 privind constituirea comisiei de verificare în teren, cu privire la respectarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 2020-07-27
82 / 2020 Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna IULIE 2020 2020-07-23
81 / 2020 Privind încadrarea d-nei Mihai Elena-Liliana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al copilului cu handicap grav, Mihai Adrian-Valentin 2020-07-14
Înapoi