Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
70 / 2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind licitaţia publică ce se va organiza în scopul închirierii unui spaţiu cu destinaţia ,,Farmacie” aflat în proprietatea publică a comunei Bozioru, judeţul Buzău 2020-06-19
69 / 2020 Privind reîncadrarea d-nei BUDUIANU LILIANA, referent superior, în Compartimentul Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi Stare Civilă 2020-06-19
68 / 2020 Privind prelungire contract individual de muncă asistent personal persoană cu handicap grav 2020-06-17
67 / 2020 Privind constituirea grupului de lucru pentru derularea Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2019-2021) 2020-06-15
66 / 2020 privind modificarea cuantumului ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei acordate familiei STOIAN IONUŢ 2020-05-29
65 / 2020 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei RÂUREANU –PETRE CONSTANTIN din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judetul Buzau, incepand cu luna IUNIE anul 2020 2020-05-29
64 / 2020 privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-nei NEGOIŢĂ LUMINIŢA, pentru persoana adultă cu handicap grav Mâncu Stana 2020-05-29
63 / 2020 privind constituirea Comisiei locale pentru recensamantul general agricol la nivelul comunei Bozioru , judetul Buzau 2020-05-22
62 / 2020 Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna MAI 2020 2020-05-22
61 / 2020 desemnareaviceprimarului ca reprezentant ce va executa operaţiunea de precolectare a deşeurilor menajere/selective la nivelul U.A.T. Bozioru 2020-04-30
60 / 2020 privind stabilirea constituirea Comisiei de evaluare a cererilor crescătorilor de animale pentru atribuirea contractelor de închiriere a pajiştilor disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Bozioru 2020-04-30
59 / 2020 privind numirea îndrumătorului de stagiu şi stabilirea programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu al d-lui Dinu ionuţ, consilier achiziţii publice 2020-04-30
58 / 2020 privind numirea domnului Dinu Ioniţ, în funcţia publică de consilier achiziţii publice 2020-04-30
57 / 2020 privind încadrarea d-nei Ilie Liliana, pe perioadă nedeterminată, în funcţia de asistent personal, al persoanei cu handicap grav Ilie Ion 2020-04-30
56 / 2020 privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei Ilie Liliana 2020-04-30
Înapoi