Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
38 / 2020 privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă ordinară pe luna aprilie 2020 2020-04-09
37 / 2020 privind constituirea Comisiei de monitorizare a Suistemului de Control Intern Managerial la nivelul Primăriei Bozioru şi aprobarea Regulamentului de monitorizare a SCIM 2020-03-31
36 / 2020 privind abrogarea Dispoziţiei nr.130/13.11.2019 2020-03-31
35 / 2020 privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului Bercu Romeu 2020-03-31
34 / 2020 privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei Dragomir Florin 2020-03-31
33 / 2020 privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei Stoian Ioana 2020-03-31
32 / 2020 privind acordarea ajutorului social familiei Stoian Gavril-Găbiţă 2020-03-31
31 / 2020 privind acordarea ajutorului social familiei Agapie Laurenţiu-Eusebiu 2020-03-31
30 / 2020 privind majorarea gradaţiei cu cota procentuală de 2,5%, d-lui Ursu Irinel 2020-03-31
29 / 2020 privind acordarea unui ajutor de înmormântare d-lui Dragomir Valeriu 2020-03-27
28 / 2020 privind modificarea prevederilor dispoziţieinr.18/21.02.20120, pentru constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de Primăria Bozioru pentru ocuparea funcţiei publice de consilier achiziţii publice 2020-03-26
27 / 2020 privind constituirea comisiei de inventariere şi verificare la faţa locului a categoriilor de folosinţă a terenurilor proprietate privată a gospodăriilor populaţiei 2020-03-19
26 / 2020 privind modificarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a COSU 2020-03-16
25 / 2020 privind numirea d-nei Oprea Mirela- având funcţia de secretar general al UAT Bozioru, consilier de etică şi pentru monitorizarea respectării normelor de conduită 2020-03-16
24 / 2020 privind aprobarea Codului etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Bozioru 2020-03-16
Înapoi