Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2020 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău 2020-04-30
17 / 2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 2020-04-30
16 / 2020 privind închirierea pajiştilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a Comunei Bozioru, Judeţul Buzău, rămase disponibile, în urma rezilierii unui contract 2020-04-30
15 / 2020 privind aprobarea şi indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2021 2020-04-30
14 / 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzau în anul 2020 2020-04-15
13 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru 2020-04-15
12 / 2020 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local 2020-03-13
11 / 2020 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire/dezmembrare unui teren situat în punctul la ,,Alimentara” 2020-03-13
10 / 2020 Privind revocarea H.C.L. nr.49 privind vânzarea unui teren proprietate Privată a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Bozioru, judeţul Buzău Înscris în cartea funciară 20260 2020-03-13
9 / 2020 Privind revocarea H.C.L. nr.47 privind vânzarea unui teren proprietate Privată a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Bozioru, judeţul Buzău Înscris în cartea funciară 20259 2020-03-13
8 / 2020 Privind revocarea H.C.L. nr.7 privind aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul “Dispensar medical uman” din satul Bozioru , comuna Bozioru , judeţul Buzău 2020-03-13
7 / 2020 privind aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul “Dispensar medical uman” din satul Bozioru , comuna Bozioru , judeţul Buzău 2020-02-21
6 / 2020 privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău pentru anul 2020 2020-02-21
5 / 2020 privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2020 2020-02-21
4 / 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local 2020-01-31
Înapoi