Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2020 pentru completarea Anexei la H.C.L. Bozioru nr.41/2019 privind aprobarea Planului anual de lucrări sau acţiuni de interes local pe anul 2020 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru 2020-08-31
26 / 2020 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2020 2020-08-31
25 / 2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 2020-07-29
24 / 2020 Privind alegerea preşedintelui de sedinta al Consiliului Local Bozioru 2020-07-29
23 / 2020 privind aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul “Dispensar medical uman” din satul Bozioru , comuna Bozioru , judeţul Buzău 2020-05-29
22 / 2020 privind aprobarea Contului de Execuţie pe anul 2019 2020-05-29
21 / 2020 Privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii Ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău 2020-05-29
20 / 2020 privind aprobarea implementării proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi combaterea Sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 2020-05-29
19 / 2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Bozioru este membru asociat 2020-05-29
18 / 2020 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău 2020-04-30
17 / 2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 2020-04-30
16 / 2020 privind închirierea pajiştilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a Comunei Bozioru, Judeţul Buzău, rămase disponibile, în urma rezilierii unui contract 2020-04-30
15 / 2020 privind aprobarea şi indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2021 2020-04-30
14 / 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzau în anul 2020 2020-04-15
13 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru 2020-04-15
Înapoi