Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2019 privind vanzarea unui teren propietate privata a UAT comuna Bozioru, jud. Buzau inscris in cartea funciara 20260 2019-12-23
48 / 2019 privind vanzarea unui teren propietate privata a UAT comuna Bozioru, jud. Buzau inscris in cartea funciara 20080 2019-12-23
47 / 2019 privind vanzarea unui teren propietate privata a UAT comuna Bozioru, jud. Buzau inscris in cartea funciara 20259 2019-12-23
46 / 2019 privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2020 2019-12-23
45 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău 2019-12-23
44 / 2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 2019-12-23
43 / 2019 privind infiintarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA TIP V1 PENTRU INTERVENŢIA ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 2019-12-23
42 / 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 2019-12-23
41 / 2019 privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2020 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru 2019-12-23
40 / 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 2019-12-12
39 / 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 2019-11-21
38 / 2019 privind primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Bozioru este membru asociat 2019-11-21
37 / 2019 privind transformarea postului, in vederea promovarii angajatului pe functia contractuala, in grad sau treapta profesionala imediat superior, aprobarea Organigramei si Statului de functii , completarea Anexei nr.1 si 2 la HCL Bozioru nr. 30/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bozioru, jud. Buzau 2019-11-21
36 / 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza adminsitrativ teritoriala a comunei Bozioru 2019-11-21
35 / 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 2019-10-01
Înapoi