HCL 14 / 2019-04

privind neasumarea responsabilitatii UAT comuna Bozioru a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli a Romaniei in perioada 2017-2023

Fișiere atașate

Înapoi